Szkoły podstawowe

Kampanie edukacyjne

AKADEMIA ODPADOWA – 2018 ROK

W roku 2018 również realizowaliśmy kolejną edycję Kampanii Akademia Odpadowa, która kierowana jest do uczniów klas IV Szkół Podstawowych z terenu działania Związku. 10 latki bardzo chętnie uczestniczą w warsztatach, podczas których dowiadują się jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi.  W 2018 roku mieliśmy przyjemność spotkać się z blisko 3500 uczniami klas IV –  Mieszkańcami Związku.

Szkoły Podstawowe
Ilość placówek 57
Ilość grup 170
Liczba uczniów uczestniczących w edukacji 3446

————————————–

AKADEMIA ODPADOWA – 2017 rok

Kampania edukacyjna pn. Akademia Odpadowa była realizowana w ramach przedsięwzięcia   Edukacja ekologiczna mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, warsztaty i konkursy. 

Akademia odpadowa to kontynuacja kampanii prowadzonej przez Związek od 2014 r. skierowanej do uczniów klas IV szkół podstawowych z terenu Związku. Kampania, podobnie jak w poprzednich latach, miała na celu wzrost świadomości uczniów klas IV szkoły podstawowej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz niebezpieczeństw dla środowiska i zdrowia ludzi, jakie płyną z nieprawidłowego postępowania z nimi.

W ramach Kampanii we wszystkich zgłoszonych szkołach zostały zorganizowane warsztaty, podczas których uczniowie i nauczyciele dowiedzieli się m. in. jak prawidłowo segregować odpady, jak postępować z odpadami niebezpiecznymi takimi jak przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy zużyte baterie a także jak działa system gospodarowania odpadami na terenie Związku.

logo-funduszu

Przedsięwzięcie edukacyjne np.:
„Edukacja ekologiczna mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, warsztaty i konkursy”
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

 

——————————————————

Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

Pod tą długą nazwą jest ukryta kampania edukacyjna KZGRL, którą Związek prowadzi od 2014 roku. Akcja ma na celu wzrost świadomości uczniów klas IV szkoły podstawowej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz niebezpieczeństw dla środowiska i zdrowia ludzi, jakie płyną z nieprawidłowego postępowania z nimi.

Co roku pracownicy KZGRL w klasach IV szkół podstawowych prowadzą prelekcje dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi na terenie Związku. Podczas zajęć młodzi mieszkańcy Związku  dowiadują się jak prawidłowo segregować odpady oraz co zrobić z odpadami niebezpiecznymi takimi jak przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory czy świetlówki. Podczas 45 minutowych spotkań Uczniowie nie tylko siedzą w ławkach i słuchają wykładu, ale przede wszystkim zachęcamy do aktywnej współpracy z prowadzącym – proponujemy, by sami przedstawili rozwiązanie problemów związanych m.in. ze zmniejszeniem ilości produkowany odpadów w naszych domach oraz żeby sami posegregowali śmieci do kolorowych worków.

 

logo-funduszu

 

Przedsięwzięcie edukacyjne np.:
:Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

http://www.wfosgw.poznan.pl