Szkoły średnie – edukacja ekologiczna młodzieży.

Kampanie edukacyjne

2019 ROK

AKADEMIA ODPADOWA

Rok 2019 obfitował we współpracę KZGRL ze szkołami podstawowymi. Realizowaliśmy kolejną edycję Kampanii Akademia Odpadowa, która kierowana jest do uczniów klas IV Szkół Podstawowych z terenu działania Związku.  W 2018 roku mieliśmy przyjemność spotkać się z ponad 3000 uczniami klas IV –  Mieszkańcami Związku.

Szkoły Podstawowe
Ilość placówek 67
Ilość grup 153
Liczba uczniów uczestniczących w edukacji 3122

Zasady segregacji odpadów w formie teatralnego
spektaklu lalkowego
pt. Małe śledztwo w wielkiej sprawie”

2019 rok był rokiem w którym postanowiliśmy połączyć sztukę z edukacją i w ten oto sposób 2689 uczniów klas I Szkół Podstawowych z terenu Związku wzięło udział w edukacyjnym spektaklu pn. Małe Śledztwo w Wielkiej Sprawie, w którym to jednym z bohaterów był nasz Papa Pier. 

Szkoły Podstawowe klasy I
Ilość placówek 76
Ilość grup 146
Liczba uczniów uczestniczących w edukacji 2689

————————————–

 

————————————–

AKADEMIA ODPADOWA – 2018 ROK

W roku 2018 również realizowaliśmy kolejną edycję Kampanii Akademia Odpadowa, która kierowana jest do uczniów klas IV Szkół Podstawowych z terenu działania Związku. 10 latki bardzo chętnie uczestniczą w warsztatach, podczas których dowiadują się jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi.  W 2018 roku mieliśmy przyjemność spotkać się z blisko 3500 uczniami klas IV –  Mieszkańcami Związku.

Szkoły Podstawowe
Ilość placówek 57
Ilość grup 170
Liczba uczniów uczestniczących w edukacji 3446

————————————–

AKADEMIA ODPADOWA – 2017 rok

Kampania edukacyjna pn. Akademia Odpadowa była realizowana w ramach przedsięwzięcia   Edukacja ekologiczna mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, warsztaty i konkursy. 

Akademia odpadowa to kontynuacja kampanii prowadzonej przez Związek od 2014 r. skierowanej do uczniów klas IV szkół podstawowych z terenu Związku. Kampania, podobnie jak w poprzednich latach, miała na celu wzrost świadomości uczniów klas IV szkoły podstawowej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz niebezpieczeństw dla środowiska i zdrowia ludzi, jakie płyną z nieprawidłowego postępowania z nimi.

W ramach Kampanii we wszystkich zgłoszonych szkołach zostały zorganizowane warsztaty, podczas których uczniowie i nauczyciele dowiedzieli się m. in. jak prawidłowo segregować odpady, jak postępować z odpadami niebezpiecznymi takimi jak przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy zużyte baterie a także jak działa system gospodarowania odpadami na terenie Związku.

logo-funduszu

Przedsięwzięcie edukacyjne np.:
„Edukacja ekologiczna mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, warsztaty i konkursy”
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

 

——————————————————

Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

Pod tą długą nazwą jest ukryta kampania edukacyjna KZGRL, którą Związek prowadzi od 2014 roku. Akcja ma na celu wzrost świadomości uczniów klas IV szkoły podstawowej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz niebezpieczeństw dla środowiska i zdrowia ludzi, jakie płyną z nieprawidłowego postępowania z nimi.

Co roku pracownicy KZGRL w klasach IV szkół podstawowych prowadzą prelekcje dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi na terenie Związku. Podczas zajęć młodzi mieszkańcy Związku  dowiadują się jak prawidłowo segregować odpady oraz co zrobić z odpadami niebezpiecznymi takimi jak przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory czy świetlówki. Podczas 45 minutowych spotkań Uczniowie nie tylko siedzą w ławkach i słuchają wykładu, ale przede wszystkim zachęcamy do aktywnej współpracy z prowadzącym – proponujemy, by sami przedstawili rozwiązanie problemów związanych m.in. ze zmniejszeniem ilości produkowany odpadów w naszych domach oraz żeby sami posegregowali śmieci do kolorowych worków.

 

logo-funduszu

 

Przedsięwzięcie edukacyjne np.:
:Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

http://www.wfosgw.poznan.pl