Centrum wiedzyWiedza na temat edukacji ekologicznej

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zastanawiałeś się co zrobić z meblami, które są już Ci niepotrzebne, resztkami farby, która została po malowaniu Twojego pokoju, zepsutym telewizorem, komputerem, ulubioną konsolą do gry, przepalonymi żarówkami energooszczędnymi, czy oponami, które zalegają w kącie przydomowego warsztatu? Na pewno nie można ich wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, bo albo się w nim nie zmieszczą, albo należą do grupy odpadów niebezpiecznych, które stanowią zagrożenie dla środowiska.

Więc jak się można ich pozbyć?

Na szczęście jest PSZOK! Szok? Nie, to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. To takie miejsce, do którego możesz zawieźć posegregowane odpady. A wiesz, gdzie taki PSZOK się znajduje? Niedaleko od Twojego domu- sprawdź, do którego PSZOKu masz najbliżej. Na terenie naszego Związku mamy 18 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, po 1 w każdej gminie, wiec na pewno i w Twojej też jest.

Do PSZOKu oprócz odpadów taki jak:

  • chemikalia (np.: detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin),

  • zużyte baterie i akumulatory,

  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np.: żarówki energooszczędne, świetlówki, termometry rtęciowe),

  • szkło płaskie (np.: szyby okienne i drzwiowe),

  • zużyte opony (opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) jednorazowo maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomości,

  • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany i betonowy, ceramika, papa, styropian) maksymalnie 100 kg na rok na jednego mieszkańca,

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. wszystkie urządzenia których prawidłowe działanie uzależnione było od dopływu prądu elektrycznego z sieci, baterii lub akumulatorów (np.: telewizory, monitory, komputery, pralki, suszarki do włosów),

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe (duże zabawki, dywany, rowery).

można oddać odpady biodegradowalne, w tym zielone, jeśli na ogrodzie nie założyłeś kompostownika oraz przeterminowane i niepotrzebne lekarstwa. A jeśli nie chcesz czekać na odbiór śmieci sprzed domu, to taki odpady jak papier i makulatura, tworzywa sztuczne i metale, szkło kolorowe i bezbarwne również zawieź do PSZOKu.

ZBIÓRKI OBJAZDOWE ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWAYCH I ELEKTROODPADÓW

Pewnie zaciekawiło Cię, dlaczego Twoi rodzice, albo sąsiedzi wystawiają stare tapczany, dywany, stoły, krzesła, telewizory, pralki albo lodówki przed dom? Czasem wydaje się to zabawne, ponieważ wygląda, jakby każdy mieszkaniec w Twojej miejscowości się wyprowadzał. Ale tak nie jest. Dwa razy do roku nasz Związek organizuje zbiórki objazdowe odpadów wielkogabarytowych, czyli takich, które nie mieszczą się w pojemniku np. tapczan albo szafa i elektroodpadów, czyli sprzętu, który działał na prąd lub baterie, np. lodówka.

APTEKI

Zastanawiałeś się co zrobić z lekami, które nie będą Ci już potrzebne? Można je zostawić w specjalnych pojemnikach w aptekach. Tak, w aptekach nie tylko kupujemy leki, ale tam także możemy zanieść przeterminowane lub gdy lekarstwa są już nam niepotrzebne. Dzięki temu nie będą stwarzały zagrożenia dla środowiska.