Przedszkola i Szkoły Podstawowe – edukacja ekologiczna dzieci.Program edukacji ekologicznej dla przedszkoli

Kampanie edukacyjne

Kampania edukacyjna pn. Przedszkolaki z Segregolandii – 2019 rok

2019 rok był kolejnym, w którym odwiedziliśmy Przedszkola z terenu działania Związku po to aby z 5- latkami oraz 6-latkami porozmawiać o tym jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi. Nam sprawia to niebywałą przyjemność, móc przekazywać wiedzę naszemu młodemu pokoleniu.

Przedszkola
Ilość placówek 23
Ilość grup 62
Liczba uczniów uczestniczących w edukacji 1302

————————————–

Kampania edukacyjna pn. Przedszkolaki z Segregolandii – 2018 rok

Już tradycją stało się, że co roku odwiedzamy Przedszkola z terenu działania Związku po to aby z 5- latkami oraz 6-latkami porozmawiać o tym jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi. Z roku na rok świadomość naszych najmłodszych mieszkańców jest coraz większa, a do nas docierają informacje, że Maluchy chętnie nabytą wiedzę przekazują swoim rodzicom. W 2018 roku w ramach kampani „Przedszkolaki z Segregolandii” udało nam się spotkać z blisko 3000 najmłodszymi Mieszkańcami Związku.

Przedszkola
Ilość placówek 55
Ilość grup 129
Liczba uczniów uczestniczących w edukacji 2836

————————————–

PRZEDSZKOLAKI Z SEGREGOLANDII – kampania prowadzona w 2017 roku

Kampania edukacyjna pn. Przedszkolaki z Segregolandii była realizowana w ramach przedsięwzięcia   Edukacja ekologiczna mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, warsztaty i konkursy.

Kampania była skierowana do Przedszkolaków 5 – i 6-letnich oraz młodszych, w przypadku grup mieszanych uczęszczających do Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Pracownicy Związku, w Przedszkolach, które zgłosiły się do udziału w Kampanii przeprowadzali warsztaty w grupach. Dzieci podczas warsztatów dowiedziały się jak je segregować odpady, jak postępować z odpadami niebezpiecznymi, takimi jak przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy zużyte baterie oraz jak działa system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku.

Przedsięwzięcie edukacyjne np.:
„Edukacja ekologiczna mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, warsztaty i konkursy”
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.