Gminy, Firmy, Instytycje, Stowarzyszenia itp. – edukacja ekologiczna dorosłych.

kampanie edukacyjne

2018 ROK

SOS DLA ŚRODOWISKA, CZYLI SEGREGUJĄCY, OSZCZĘDNY, ŚWIADOMY

Kampania „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy”  w 2018 roku skierowana była do uczniów klas I szkół średnich/zawodowych/branżowych z terenu działania Związku. W ramach IV edycji zostały zrealizowane warsztaty edukacyjne pt. „Masz odpad co z nim zrobisz?”. W projekcie udział wzięło ponad dwa tysiące dwustu uczniów z 22 szkół średnich. Warsztaty miały na celu pobudzenie świadomości ekologicznej młodych ludzi oraz pokazanie, że odpady to element naszego życia. Zajęcia dawały okazję do poznania systemu gospodarki odpadami na terenie KZRL, nabrania praktycznych umiejętności segregacji odpadów oraz poznania korzyści wynikających z segregacji i recyklingu.

————————

2017 rok

SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy

„SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy” to kampania edukacyjna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi która była skierowana do uczniów klas pierwszych szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, a także do ich nauczycieli i wychowawców. To już trzecia edycja tej kampanii.

Celem projektu jest propagowanie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w szczególności tych dotyczących prawidłowej ich segregacji.

warsztaty:

W ramach  niniejszej kampanii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Związku zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Podczas zajęć młodzież dowiedziała się  jak generować mniej odpadów w życiu codziennym, jak segregować te, które już powstały oraz jak wygląda recyklingowa droga najczęściej powstających odpadów komunalnych.

konkurs:

Drugim elementem projektu był konkurs dla wszystkich gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. Nie marnuję – wykorzystuję! Z obiektywem wśród śmieci, polegający na zrobieniu zdjęcia przedstawiającego drugie życie odpadów czyli wykorzystanie odpadów do stworzenia czegoś nowego. Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo w Regulaminie konkursowym

PLAKAT DLA Gimnazjum2-1