Szkoły podstawowe

Rozpoczęliśmy warsztaty edukacyjne dla klas IV

W ramach kampanii  „Akademia Odpadowa”, która już na stałe wpisała się do naszego edukacyjnego kalendarza, po raz szósty spotykamy się z uczniami klas IV szkół podstawowych. Od lutego br. odwiedzamy szkoły podstawowe z terenu działania Związku, aby przekazać czwartoklasistom wiedzę dotyczącą zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad segregacji. Podczas warsztatów we wszystkich placówkach zostaną zorganizowane zajęcia, podczas których dzieci i nauczyciele dowiedzą się: jak prawidłowo segregować odpady, jak postępować z odpadami niebezpiecznymi, takimi jak przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy zużyte baterie, a także jak działa system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku. Na bieżąco umawiamy placówki edukacyjne z 18 gmin będących członkami Związku i zapraszamy do udziału w warsztatach. Jeżeli szkoła chciała by zgłosić się samodzielnie zapraszamy wszystkich nauczycieli szkół podstawowych do współpracy. W celu zgłoszenia klasy do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o kontakt z Moniką Kozłowską lub Joannną Orzechowską telefonicznie pod nr 65 528 65 69 lub mailowo: mkozlowska@kzgrl.pl oraz jorzechowska@kzgrl.pl. Pod ww. numerami i adresami udzielamy także wszelkich informacji na temat zajęć. W czasie warsztatów kontakt telefoniczny z nami może być utrudniony, dlatego prosimy o maila pozostawiając informację z prośbą o kontakt – oddzwonimy.DSC_0169