PrzedszkolaProgram edukacji ekologicznej dla przedszkoli

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W 2018 ROKU

W 2018 roku Związek poprzez różne formy edukacji ekologicznej zrealizował przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, warsztaty i konkursy”

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały następujące działania:

  • Kampania „Przedszkolaki z Segregolandii” – skierowana do przedszkolaków
  • Kampania „Akademia odpadowa” – skierowana do uczniów klas IV Szkół Podstawowych
  • Kampania „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy” – skierowana do uczniów klas I szkół średnich/zawodowych/branżowych
  • Kampania edukacyjna „Od segregacji nie planuj wakacji”
  • Kampania edukacyjna „Zrób krok w stronę PSZOK”
  • Akcja „Zgniataj opakowania”
  • Akcja kompost za odpady na PSZOK-ach „AGRO-KOMP Trzebania” we współpracy w RIPOK
  • „Turnieje odpadowe”
  • Kampania bilbordowa

 

Edukacja ekologiczna w Placówkach Oświatowych na terenie KZGRL

Przedszkola Szkoły Podstawowe Szkoły średnie/branżowe/zawodowe RAZEM
Ilość placówek 55 57 22 134
Ilość grup 129 170 123 422
Liczba uczniów uczestniczących w edukacji 2836 3446 2058 8340

 

Turnieje odpadowe – to forma edukacji ekologicznej połączona z aktywnością fizyczną. Poprzez uczestnictwo w konkurencjach sportowych, w których odpady służyły jako rekwizyty oraz w quizie uczniowie uczyli się jak prawidłowo segregować odpady. Zrealizowane zostały 3 turnieje odpadowe w których wzięły udział 224 dzieci

Kampania edukacyjna „Od segregacji nie planuj wakacji” – wakacyjne zbiórki elektrododpadów w miejscowościach letniskowych położonych na terenie KZGRL – Brenno i Cichowo. Osoby odwiedzające stoisko KZGRL mogły otrzymać roślinę w zamian za elektroodpady i odpady wielkogabarytowe.

Kampania edukacyjna „Zrób krok w stronę PSZOK”  – kampania zorganizowana przez Związek po raz pierwszy. Na potrzeby kampanii powstały broszury edukacyjne oraz wieloformatowa gra edukacyjna. Kampania miała na celu umożliwienie mieszkańcom KZGRL łatwiejszy dostęp do edukacji ekologicznej. Pracownicy KZGRL przygotowywali stanowisko edukacyjne gdzie prowadzona była edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami poprzez konkursy – grę wieloformatową, oraz testy wiedzy, a także bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. W ramach konkursów można było wygrać ekologiczne nagrody rzeczowe w postaci: zgniatarek, toreb wielorazowych, kubków termicznych oraz drobnych materiałów edukacyjno-promocyjnych. Zorganizowanych zostało 5 spotkań z cyklu „Zrób krok w stronę PSZOK”, które odbyły się w następujących miejscach: targowisko miejskie Śmigiel 25.07.2018 r., Rawicz parking przy Bricomarche 26.07.2018 r., Rynek Pogorzela 13.08.2018 r., Rynek Poniec 13.08.2018 r., Leszno przy Galerii 14.09.2018 r.

Akcja „Zgniataj opakowania”

Promując zgniatanie opakowań, które przyczynia się do zmniejszenia objętości odbieranych odpadów przeprowadzona została akcja edukacyjna polegająca na przekazaniu zarządcom nieruchomości wielorodzinnych naklejek na żółte pojemniki zachęcających do zgniatania odpadów z tworzyw sztucznych  – wyprodukowano 1700 szt. naklejek.

Kampania bilbordowa – to przedsięwzięcie realizowane przez Związek po raz drugi. „NIE MARNUJ – SEGREGUJ” – to hasło przewodnie  kampanii, które widniało na: bilbordach, plakatach we wiatach przystankowych oraz przekazane zostały do Urzędów Gmin Członkowskich. Łącznie na terenie Związku zawisło 100 plakatów, 45 bilbordów. Ponadto przez okres 1 miesiąca włączonych do kampanii zostało 8 autobusów komunikacji miejskiej na których widniały grafiki i hasła zachęcające do segregacji odpadów.

 

Poza wyżej wymienionymi przedsięwzięciami, Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego prowadził również inne działania edukacyjne kierowane do wszystkich mieszkańców regionu. Działania informacyjno i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych zrealizowaliśmy m. in. wśród członków Stowarzyszenia Chorych na Choroby Reumat (luty 2018), podczas Dnia Dziecka na Lotnisku w Lesznie (czerwiec 2018), podczas Dni Bojanowa (czerwiec 2018), podczas Aktywnego Obywatelskiego Leszna, a także wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Pakosławiu – 19.09.2018 r. gdzie dla 240 uczniów przeprowadzono zajęcia z zakresu gospodarki odpadami w ramach EKO DNIA w Pakosławiu z okazji Sprzątania Świata.

Wszystkie nasze działania edukacyjno – informacyjne ukierunkowujemy tak, aby dotrzeć do jak największej liczby osób. Mając świadomość konieczności wykorzystywania różnych metod i narzędzi edukacyjnych, do mieszkańców docieramy również poprzez media lokalne (prasa, telewizja, radio) oraz media społecznościowe.