Programy edukacyjne

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJA

image description

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEW (określane jako RODO lub ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że KLAUZULA INFORMACYJNA w ZWIĄZKU Z ART. 13 UST.1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZADZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 12 kwietnia 2016 r. dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego pod adresem http://www.bip.kzgrl.pl/index.php?id=253