Programy edukacyjne

Festyn ekologiczny w Poniecu

22.03.2022 r. na zaproszenie Gminy Poniec braliśmy udział w festynie ekologicznym zorganizowanym w związku z Międzynarodowym Dniem Wody.
Edukacja ekologiczna jest jednym z wielu zadań Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego i również prowadzona jest w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami gmin będących członkami Związku.
Relację z tego wydarzenia zamieszczamy poniżej.